Wednesday, March 23, 2011

SPM PERAK 23.3.2011

SPM PERAK 23.3.2011

di Perak, selain peningkatan calon lulus SPM 2010 kepada 87.85 peratus, kualiti mata pelajaran turut menunjukkan peningkatan yang cemerlang.

daripada 100 mata pelajaran yang ditawarkan kepada calon 61 daripadanya mencapai kelulusan sepenuhnya berbanding tahun 2009 hanya 54 mata pelajaran sahaja.

matapelajaran Sejarah menunjukkan peningkatan paling tinggi iaitu 5.65 peratus.

dalam pada itu menurut Timbalan pengarah pelajaran negeri, Mohd Idris Ramli, daripada 39 ribu 336 calon SPM 2010; 840 calon memperolehi gred cemerlang bagi semua matapelajaran.

bagi calon yang memperoleh keputusan yang cemerlang, dorongan dan sokongan keluarga dan sekolah menjadi pemangkin.

bersama pelajar cemerlang Harpreet Kaur a/p Harbans , Chong Yee Hang, Vishanti a/p Chinaya dan Nur Ain Azuri

juga turut dimaklumkan 32 calon memperoleh gred Cemerlang tertinggi serta enam sekolah cemerlang yang masing-masing merupakan sekolah berasrama penuh.

end//

No comments:

Post a Comment