Saturday, May 29, 2010

ANGGOTA RELA

RELA

anggota RELA yang berpangkat pegawai tetapi tidak aktif akan ditarik balik pangkat yang ditauliahkan kepadanya.

perkara itu ditegaskan Ketua Pengarah RELA negeri Perak, briged jeneral Mohd Khairiri Abu hassan.

penglibatan aktif para pegawai dapat membantu mencapai misi mewujudkan satu kampung satu plantun RELA.

kini anggota Rela yang berdaftar di negeri Perak seramai 120 ribu orang.

mohd khairiri berucap di program pemakaian pangkat pegawai Rela Kawasan Utara di batu kurau.

hadir merasmikan program ini, ahli dewan undangan negeri ADUN BAtu Kurau, Datuk najmuddin Alias.

di larut matang antara 6 hingga 7 ribu telahpun menganggotai pasukan RELA.

menyedari pasukan ini banyak membakti, Datuk najmuddin menyalurkan peruntukkan seribu 500 ringgit kepada pasukan RELA di kawasannya itu.

ia bertujuan menampung pembiayaian kos menganjurkan kursus penerangan yang diamati penting untuk diterapkan kepada anggota khususnya mengenai konsep kenegaraan.

end//

No comments:

Post a Comment