Tuesday, October 26, 2010

HARTA INTELEK

HARTA INTELEK

Perlindungan terhadap harta intelek penting agar dapat menarik ramai pengusaha khususnya perekacipta untuk melabur ke negara ini.

Percambahan medan inovasi bukan sahaja menguntungkan pengusaha dan negara, malah menyumbang kelebihan terhadap kualiti hidup sesebuah tempat.

Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Kooperasi dan Kepenggunaan KPDNKK, Datuk Tan Lian Hoe berkata walaupun para penyelidik dan pencipta tempatan sama hebat, kesedaran terhadap urusan hak harta intelek dalam pelbagai jenis seperti paten, hak cipta dan pelbagai lain yang berkaitan masih mendukacitakan.

Justeru, Perbadanan Harta Intelek Malaysia My-IPO telah memainkan peranan untuk meningkatkan lagi kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang pentingnya aspek inovasi, perlindungan dan pengkomersilan harta intelek di negara kita.

Datuk Tan berkata demikian selepas merasmikan Hari Harta Intelek Perak dan Pameran Rekacipta Kejuruteraan di Universiti Teknologi Petronas.

EDX merupakan platform terbaik bagi pelajar untuk menunjukkan idea-idea kreatif mereka dengan memaparkan penemuan, penyelidikan dan projek kejuruteraan.


END//mgtf

No comments:

Post a Comment