Tuesday, October 19, 2010

POLISI INSURANS - MAJIKAN

POLISI INSURANS - MAJIKAN

Jabatan Tenaga Kerja JTK dan Jabatan Imigresen sedang mempertimbangkan pra-syarat kepada majikan yang ingin memohon pekerja asing tambahan agar menunjukkan polisi insurans pampasan pekerja asing sedia ada.

Polisi insurans yang dimaksudkan termaktub di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952 ; semua majikan yang mengambil pekerja asing diwajibkan mengambil insurans untuk mereka.

Ketua Pengarah JTK Semenanjung Malaysia, Datuk Sheikh Yahya Sheikh Mohamad berkata, mengikut rekod seramai 1.5 juta pekerja asing berkerja di negara ini dan ia tidak termasuk pembantu rumah.

daripada jumlah itu, hanya 1.1 juta sahaja mempunyai polisi insurans.
menurut datuk sheikh yahya lagi, lebih 400 ribu majikan tidak mengambil insurans pampasan itu.

justeru, jika sesuatu berlaku ke atas pekerja yang tidak dilindungi maka majikan boleh didakwa dibawah seksyen 26 akta berkenaan dan denda sebanyak 20 ribu ringgit boleh dikenakan.

datuk sheik yahya menjelaskan perkara itu di Ipoh.

end//

No comments:

Post a Comment