Wednesday, October 27, 2010

NGO – HENG SEAI KIE

NGO – HENG

Pertubuhan bukan kerajaan NGO berperanan penting memberikan perkhidmatan kepada masyarakat, sekaligus membantu kerajaan dalam melaksanakan tanggungjawabnya terhadap golongan kurang bernasib baik.

timbalan menteri pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat, senator heng seai kie berkata peranan NGO akan lebih berkesan sekiranya mereka dapat bekerjasama antara satu sama lain dan mewujudkan persaingan yang sihat sesama mereka.

beliau gembira kerana kesedaran masyarakat terhadap golongan kurang bernasib baik semakin meningkat tanpa mengira keturunan, bangsa dan agama.

malahan semangat perpaduan dapat dieratkan melalui aktiviti-aktiviti kebajikan yang dijalankan.

pada tahun ini sebanyak 55 NGO di Perak menerima peruntukan berjumlah 4.9 juta ringgit, berbanding 64 NGO dengan jumlah 2.8 juta ringgit pada tahun lepas.

senator heng berkata demikian pada mesyuarat agung majlis pembangunan masyarakat negeri perak kali keempat di ipoh.

end

No comments:

Post a Comment