Thursday, February 24, 2011

MYDAFTAR - DATUK DR SUBRA

MYDAFTAR - DATUK DR SUBRA

Sejak dilancarkan 19 Februari lalu, lebih 8 ribu 500 orang berdaftar di bawah kempen MyDaftar dengan majoritinya melibatkan masyarakat India.

daripada jumlah itu lebih 3 ribu pendaftaran dibuat di Selangor dan seribu 725 di Perak.

kes kerakyatan dikenal pasti sebagai kes tertinggi yang dicatatkan dan diikuti masalah sijil kelahiran.

Menteri Sumber Manusia, Datuk Dr S. Subramaniam berkata, jumlah pendaftar disasar akan meningkat sehingga 10 ribu pada hari akhir kempen pada Sabtu ini.

melalui kempen tersebut, beberapa kelonggaran mendokumentasi pengenalan turut dilaksanakan DAN seperti isu kerakyataan yang melibatkan mereka yang sudah tinggal lama di Negara ini menjadi keutamaan .

datuk Dr Subramaniam berkata demikian selepas penyampaian dokumen pengenalan kepada 10 penerima di Bangunan majlis bandaraya Ipoh.

kesempatan kempen itu juga turut diambil warga asing dalam memohon status penduduk tetap PR.

sepanjang kempen Mydaftar, tiada caj bayaran tambahan dikenakan.

end//

No comments:

Post a Comment