Thursday, July 15, 2010

PAC -LAPORAN AUDIT

Laporan audit Jawatankuasa Kira-Kira Wang P-A-C negeri Perak tahun 2006 dan 2007 akan dibentangkan dalam Sidang Dewan Undangan Negeri DUN Perak bulan depan.

Pengerusinya, Datuk seri Raja Ahmad Zainuddin Raja Omar berkata 12 agensi kerajaan dikenalpasti mencapai tahap pengurusan bertaraf empat bintang.

Laporan audit ini penting sebagai penanda aras untuk meningkatkan sistem pengurusan yang lebih cekap, berkualiti dan produktif,.

Malah ia juga sebagai petunjuk prestasi utama KPI agensi kerajaan di negeri ini.

Datuk seri raja ahmad Zainuddin berkata demikian di Ipoh.

Bagi laporan audit tahun 2008, PAC dijangka dapat menyiapkan laporan itu pada awal tahun depan iaitu lebih awal dari jangka waktunya.

Datuk Seri Raja Ahmad Zainuddin berkata bagi mengelak berlakunya kesangsian terhadap maklumat yang dilaporkan, pihaknya akan terus mengadakan tinjauan dan lawatan ke setiap agensi.

beliau juga turut mengingatkan semua agensi supaya melupuskan harta benda yang tidak digunakan mengikut prosedur.

ia bagi mengurangkan kos selenggara dan mempertingkatkan pengurusan peruntukan agensi tersebut.

end/baizura

No comments:

Post a Comment