Friday, January 14, 2011

JAKOA [[JHEOA]]

ASLI- DS SHAFIE

Pendidikan dan bidang pengusahaan akan lebih dirancakkan lagi dalam membangun dan memajukan masyarakat orang asli di negara ini.

ia selaras dengan perubahan nama Jabatan Hal ehwal orang asli JHEOA kepada Jabatan kemajuan Orang asli JAKOA seperti yang disarankan Perdana Menteri.

Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Seri Mohd Shafie Apdal berkata untuk pendidikan, pendekatan bekerjasama dengan kementerian Pelajaran dilaksanakan untuk meningkatkan pendidikan anak orang asli sejak dari awal persekolahan.

ia bagi memastikan prestasi pendidikan masyarakat orang asli tidak menurun khususnya ketika di peringkat menengah.

dan setakat ini, enam anak orang asli sedang menjalani pengajian persedian di Institut majlis Amanah Rakyat MARA sebelum melanjutkan pelajaran ke luar negara.

dari aspek keusahawanan pula, Datuk Seri Mohd Shafie berkata, menjelang 2015, 500 usahawan orang asli disasarkan untuk dilahirkan yang menceburi dalam pelbagai bidang.

usaha itu juga seiringi dengan matlamat membasmi kemiskinan.

dari tahun 2006 hingga tahun lepas, kadar orang miskin dalma kalangan orang asli menurun daripada 65 peratus kepada 45 peratus.

terdahulu DATUK SERI Mohd Shafie melancarkan logo dan klinik Bergerak JAKOA di Cameron Highlands.

JAKOA menerima sebuah unit klinik bergerak dengan nilai hampir 400 ribu ringgit. ia dilengkapi dengan peralatan perubatan serta seorang doktor.


end//

No comments:

Post a Comment