Monday, January 3, 2011

TAHUN SATU 2011

TAHUN SATU 2011

Pada sesi persekolahan kali ini, seramai 37 ribu 169 murid tahun satu berdaftar di semua jenis sekolah di seluruh Perak.

lebih 37 ribu berdaftar di sekolah kebangsaan, sembilan ribu 511 murid berdaftar di sekolah jenis kebangsaan Cina dan hampir tiga ribu berdaftar di sekolah jenis kebangsaan Tamil.

Tinjaun di Sekolah Kebangsaan Rapat Setia ipoh, seramai 111 murid tahun satu daftar masuk ke sekolah tersebut, masing-masing menunjukkan azam belajar yang cukup mengagumkan.

tiada lagi tangisan atau rengekkan yang didapat didengar dan dilihat.

Bagi murid Pra Sekolah di sekolah yangs sama, tiada masalah bagi mereka menzahirkan rasa semangat ketika berada di alam persekolahan.

menurut Guru Besar SK Rapat setia, Puan Norazmah Abdul Aziz, terdapat 63 murid pra sekolah yang berdaftar masuk. 33 ialah perempuan dan 30 lelaki berusia lima dan enam tahun.


end//

No comments:

Post a Comment