Saturday, December 19, 2009

ASB DIVIDEN

ASB - DIVIDEN

Amanah Saham Nasional Berhad, ASNB mengumumkan agihan pendapatan bagi Skim Amanah Saham Bumiputera, ASB ditetapkan pada 7.3 sen seunit iaitu meningkat berbanding tahun 2008 sebanyak 7 sen.

Namun, agihan bonus menyusut daripada 1.75 sen seunit tahun lalu kepada 1.25 sen seunit tahun ini.

Agihan ini agihan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2009.

menurut, Pengerusi Permodalan Nasional Berhad, PNB, Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid agihan pendapatan membabitkan pembayaran sebanyak 4.95 bilion ringgit.

Ia Meningkat 19.56 peratus berbanding 4.14 bilion bagi tahun kewangan 2008. bagi pembayaran bonus ia membabitkan jumlah sebanyak 537.65 juta ringgit.

jumlah pendapatan itu akan diagihkan kepada 6.78 juta pemegang unit yang melanggan 70 bilion unit dana ASB.

mulai 21 Disember 2009 hingga 3 Januari depan, ABS akan menjalankan pengiraan pendapatan. Justeru bagi pemegang unit ASB segala urusan kemaskini boleh dibuat mulai 4 Januari 2010.

Agihan pendapatan dan bonus akan dikreditkan secara automatik ke dalam buku pelaburan.

End//##

No comments:

Post a Comment