Tuesday, December 8, 2009

NOH OMAR AMARAN

NOH KELISA

Individu yang ingin melabur dalam penternakan ikan kelisa, diingat berurusan terus dengan pengeluar tanpa melalui orang tengah.

Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Dato'Seri Noh Omar berkata jika mengunakan
orang tengah, mereka terdedah kepada pelbagai risiko dan kerajaan tidak boleh disalahkan.

Kebelakangan ini ramai orang mencari peluang kononnya menjadi orang tengah bagi pelaburan dalam sektor ternakan ikan kelisa.

Dato'Seri Noh ditemui pada program Pelan Pengurusan Ikan Kelisa Emas dan Pelepasan Anak Ikan Kelisa Emas di Tasik Bukit Merah Laketown Resort dekat Taiping.

katanya ikan kelisa disenaraikan sebagai spesis ikan kawalan untuk perdagangan antarabangsa di bawah Konvensyen Perdagangan ANtarabangsa mengenai spesis Flora dan Fauna Terancam (CITES).

hanya ikan yang dibiak dalam kurungan sehingga generasi ke dua (F2) boleh
diperdagangkan di pasaran antarabangasa.

Setakat ini 27 pengusaha ikan berkenaan di negara ini telah berdaftar dengan Seketariat CITES.

END//SAMAT##

No comments:

Post a Comment