Monday, December 7, 2009

PLUS R&R

PLUS-ANUGERAH

Kawasan Rehat dan Rawat (R&R) Sungai Perak di lebuh raya PLUS meraih Anugerah Utama Penghargaan Pelancongan Negeri Perak 2009 oleh Persatuan Pelancongan Negeri Perak.

Ketua Pegawai Operasi PLUS Expressways, Nik Airina Nik Jaffar berkata PLUS memberi penekanan membangunkan kawasan R&R kerana ia komponen penting sistem lebuh raya dari aspek keselamatan selain memainkan peranan mempromosi sektor pelancongan serta memberi peluang pekerjaan kepada penduduk sekitar.

Konsep tema digunapakai untuk menjadikan (R&R) sebagai hentian yang menarik dan berkarektor unik untuk membantu mempromosikan budaya dan produk keluaran tempatan.

PLUS, Lembaga Lebuhraya Malaysia dan R&R Sungai Perak adalah penerima bersama Anugerah Utama kerana kawasan rehat tersebut mempunyai ciri-ciri budaya yang istimewa serta perkhidmatan yang baik kepada pelanggan.

END

No comments:

Post a Comment