Saturday, December 19, 2009

INDUSTRI IKS

IKS - EKSPORT

kini, penekanan pasaran luar dalam aspek teknologi hijau dalam penghasilan produk haruslah diambil perhatian oleh pengusaha Industri Kecil Sederhana, IKS untuk menembusi pasaran.

selain itu, kemahiran dalam rundingan juga memainkan peranan penting. Untuk memasuki atau menerokai pasaran antarabangsa, kelebihan memiliki pelbagai bahasa mampu memberi kelebihan kepada pengusaha i-k-s tempatan.

Hal ini ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SME Corperation, Datuk Hafsah Hashim,

dalam pada itu kualiti produk juga harus ditekankan termasuk pembungkusan. Ia penting dalam menerajui objektif negara menaikkan ekonomi negara melalui eksport dalam barangan IKS.

IKS dijangka menyumbang 22 peratus kepada KDNK negara menjelang 2010.

end.##

No comments:

Post a Comment